Personværnerklæring

GENERELT

Lovund Hotell er ansvarlig for å behandle alle personopplysninger som innhentes gjennom;
hotellets bookingsystem, per epost, per telefon eller andre henvendelser. Vi ivaretar ditt personvern og overholder gjeldende lovgivning for å beskytte deg som privatperson.

HVORFOR

Lovund Hotell innhenter dine personopplysninger med den hensikt å administrere og levere våre tjenester. Vi strever etter å håndtere dine reservasjoner på best mulig måte slik at din opplevelse av oppholdet eller bruk av våre andre tjenester blir så god som mulig.

De personopplysninger vi innhenter er derfor begrenset til det tjenesten vi skal levere gjelder, som f.eks navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

HVORDAN

Vi vil bruke dine personopplysninger for å kunne:

  • Behandle dine reservasjoner og bestillinger.
  • Kontakte deg via telefon eller e-post med varsler, spørsmål, viktig informasjon og tilrettelegging før, under og etter ditt opphold.
  • Analysere og forbedre kvaliteten av våre tjenester.
  • Bruke statistikk til å tilpasse og forbedre vår digitale tilstedeværelse.
  • Gi deg som gjest fordeler, samt markedsføre; direkte eller indirekte, basert på brukeratferd.

Alle gjester kan til enhver tid reservere seg fra at vi behandler dine opplysninger til markedsføring og andre tilbud. Vi lagrer, håndterer og sletter personopplysninger i henhold til gjeldende lover. Det betyr blant annet at vi plikter å bevare kassahistorikk i minimum 5 år. Vi er også forpliktet å levere opplysninger til politi eller andre offentlige myndigheter ved behov.

Dine opplysninger lagres på servere i Norge. Du har rett til innsyn, korrigering eller begrensning av behandling av informasjon som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger. Se kontaktinfo nedenfor.

SIKKERHET OG DATABEHANDLERE

All personopplysning vi innhenter blir til enhver tid beskyttet i våre systemer. Vi deler ikke dine opplysninger med tredjepart, men benytter oss av eksterne aktører for å håndtere noen av våre systemer. Disse aktørene har alle inngått databehandleravtaler med oss og plikter derigjennom å behandle dine data ut fra våre regler og til enhver tid gjeldende lovgivning.

Visbook og BookVisit er valgt reservasjonssystem for hotellrom og databehandler for bestillinger online og direkte til hotellet. Gjestehistorikk og persondata blir lagret opp til 3 år for å sikre en god oppfølging ved ditt neste opphold.  

Visbook er også vårt CRM (Customer Relation Management) system som benyttes mot forretnings- og konferansemarkedet.

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

All trafikk blir logget anonymt på vår nettside. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til noen enkeltperson. Data blir logget i den hensikt å optimalisere nettsidene for å øke brukervennligheten for alle våre gjester. Dette er standard for de aller fleste nettsidene i dag. For å gjøre dette mulig, vil det legges en informasjonskapsel i din nettleser. Disse informasjonskapslene kan du selv fjerne, ved å følge instruksjonene til din nettleser. Lovund Hotell benytter seg av følgende informasjonskapsler på nettsiden: FÅ EKSEMPLER:

Nyhetsbrev via e-post

For at vi skal kunne sende nyhetsbrev på e-post må du registrere en e-postadresse. Vi er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen som lagres i våre databaser deles ikke med andre og slettes når du sier ifra.

ANNET

All informasjonen som hentes vil kun benyttes internt i til analyseformål, og vi deler aldri data med tredjepart. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere gjesten personlig.

Spørsmål eller anmodning om innsyn i opplysninger som er lagret om deg kan rettes til post@lovund.no eller til Lovund Hotell, Lundvollveien 21, 8764 Lovund. Merk konvolutt med «personvern».