Hubro

Fuglekikking

Tidlig tidlig på morgenen!

På tidlig morgen eller kveld er det ofte stor aktivitet i fuglelivet på Lovund. Vi har laget et godt turforslag som kan ta deg med på en fin fuglerunde. På turen sommerstid kan du observere Lunde, havørn, hubro, smålom, tjeld, vandrefalk, teist, krykkje, toppskarv, rødnebbterne og grånebbterne m.m. Hubro er svært sjelden å observere, men kan ofte høres på kveldstid hele året.
Fin tur tidlig på morgen eller sent på kveld.